Regler for støtte fra Lånekassen i 2021

Utdanningen Friluftsguide Aktivitet kan finansieres med støtte fra Lånekassen. Alle fagskoleutdanninger godkjent av NOKUT gir automatisk rett til studiefinansiering gjennom Lånekassen.

Disse satsene gjelder for 2021:

  1. Samlet lån og stipend for ett studieår er 173.519 kr.
  2. Dette beløpet gjelder summen for basislån og skolepengelån.
  3. Maksimalt lån til å betale skolepenger er 66.604 kr. i 2021.
  4. Basislånet medfører utbetaling av 11.229 kr. pr. måned ved fulltidsstudier.
  5. Hvis du er over 30 år kan du søke om tilleggslån på inntil 100.000 kr pr. år.
  6. Tilleggslånet utbetales med inntil 10.000 kr. pr. måned i 10 måneder.
  7. Har du, eller får du barn mens du studerer, kan du søke om ekstra stipend og lån
  8. Lånebeløpene forutsetter at du studerer på fulltid, og at fullført utdanning gir 60 studiepoeng på ett år.
  9. For å få fullt stipend kan du ikke tjene mer enn 195.295 kr. i 2021, og du må dokumentere at du har fullført og bestått utdanningen.
  10. Ved fullført og bestått utdanning vil inntil 40 prosent av basislånet bli gjort om til stipend.

Nærmere beskrivelse av reglene og søknadsskjema finner du på webadressa                  https://www.lanekassen.no