Oppbygging av studiet

Presentasjon av emner

Beskrivelse av studiet

Friluftsguide Aktivitet er et ettårig studie satt sammen av 5 emner med egne arbeidskrav og eksamen.
Studiet setter studentene i stand til å lede trygge og opplevelsesrike turer for gjestene. I tillegg settes lokal historie og naturforhold inn i et større globalt miljøperspektiv.

Studiet Friluftsguide Aktivitet er harmonisert med Norsk Naturguideforbund (NNGF) sin profesjonsstandard og International Adventure Travel Guide Qualification and Performance Standard (ATTA). Med visse begrensninger er studiet også harmonisert med standarden International Mountain Leader (UIMLA).

Målgruppe og yrkesrolle

Målgrupper for studiet er personer som vil arbeide som friluftsguide i naturbasert reiseliv eller beslektede næringer, eller personer som allerede arbeider som friluftsguide og vil øke sin kompetanse. Studiet vil også være et godt grunnlag for den som på sikt vil utvikle egen reiselivsbedrift med naturbaserte opplevelsestilbud.

Yrkesrollen som Friluftsguide er å tilrettelegge og lede turer, aktiviteter og sammenkomster i alle årstider. I sommerhalvåret er dette knyttet til vann med raft, kano og båt. På land er det fotturer, klatring, sykkel og ly og leir. I vinterhalvåret er det truger, alpinski, fjellski og langrennsski. Ledelse, sikkerhet og førstehjelp er gjennomgående i hele studiet. Skredlære er et sentralt tema om vinteren og redning i vann om sommeren. Friluftsguidens kompetanse går til og med terrengklasse 1 i KAST-systemet, og under 30 grader på lagdelt vintersnø.

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Læringsaktivitetene er basert på erfaringspedagogikk og John Deweys tenkning om learning by doing. Dette innebærer at praksis og egenerfaring, utprøving og feiling vil komme tidligere i læreprosessen enn teori og forelesning.

Høstsemesteret starter med emnet FGA 100 Innføring i yrkesrollen som friluftsguide. Emnet introduserer til faget friluftsguiding og til det så være student i friluftsguiding. Emnet er felles med Friluftsguide Ekspedisjon.  I innføringsemnet starter studentene arbeidet med et individuelt utviklingsprosjekt om egen guiderolle med kompetanseheving i valgte deler av guiderollen. Denne oppgaven tas videre i alle emner, både på barmark og vinter, gjennom hele året.

Ekskursjoner er en viktig kilde til å bli kjent med andres virkelighet. Hemsedal og Hallingdal og Sjoa, Trysil og Hurum har mange tilbydere av aktiviteter og tjenester som trekkes inn i studiet i form av ekskursjoner og foredragsholdere.

Arbeidskrav i emnene

I alle emner er det satt opp arbeidskrav som må bestås før eksamen. Noen arbeidskrav er såkalte kritiske arbeidskrav. De inneholder ferdigheter som er viktig for sikkerhet og videre læring. Disse arbeidskravene må alltid bestås før eksamen. Eksempler er livredningsprøve og kameratredning i kano.

Andre arbeidskrav må gjennomføres, men ikke nødvendigvis bestås før studenten kan ta eksamen. Disse ferdighetene representerer starten på en videre utvikling som friluftsguide.

HMS og smittevern

Friluftsguiding foregår i ulike naturmiljø til alle årstider. Fagskolen har egne HMS rutiner for turer og ekskursjoner. Sikkerhet og HMS en sentral del av læringsmålene i studiet.

Smittevern er også tatt inn i fagskolens HMS-rutiner. skolen følger pålegg fra myndighetene knyttet til å hindre spredning av covid-19 eller andre pandemier. Fagskolen kan måtte gjøre nødvendige endringer i undervisningsform, eksamen, vurdering og praksis i yrkesfeltet.