Søke politiattest

I studietiden skal dere ha praksis eller instruksjon med barn under 18 år. Alle studenter på studiet Friluftsguide Aktivitet må derfor ha politiattest. Attesten skal ikke være eldre enn 3 måneder når den fremlegges for skolen.

Søknad om politiattest gjør du på nett hos Politiet: https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/politiattest-sok-pa-nett/

Ved søknad trenger du en bekreftelse. Bekreftelsen vil være svarbrevet fra Friluftsfagskolen etter opptak.

Begrunnelse for politiattest er nasjonalt regelverk som ivaretar hensynet til mindreårige og barn under 18 år ved organisert kontakt med voksne. I forbindelse med gjennomføring av undervisning og praksisutplassering vil det være barn under 18 år til stede. Derfor må studentene må ha politiattest.

Det vises også til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges Friluftsfagskole AS – NFFS, vedtatt av styret i Norges Friluftsfagskole den 18.12.2020, og § 2-9 Politiattest ved opptak til fagskoleutdanning:

Skolen vil kreve politiattest fra studenter i utdanninger hvor studenter kan komme i kontakt med mindreårige som del av praksisopplæring. Informasjon om mulig krav om politiattest vil fremgå i tilbudet om studieplass og studiekontrakten.  Avklaring om politiattest skal skje tidligst mulig i studieløpet, og senest ved inngåelse av praksisavtale mellom fagskolen og vedkommende praksisbedrift. Politiattesten må ikke være eldre enn tre måneder på tidspunktet for fremleggelse av attesten.