Sertifiseringer

Friluftsguide Aktivitet – Sertifiseringer integrert i studiet 2021 – 2022

Sertifiseringen gis av den aktuelle organisasjonen, ikke av fagskolen. Dette skjer gjennom at innleid instruktør eller ved at faglærer ved fagskolen selv har denne kompetansen og gir sertifiseringen på vegne av den aktuelle organisasjonen/forbundet.

Alle sertifiseringer er arbeidskrav som må gjennomføres. Noen må bestås for å kunne ta eksamen i emnet, mens andre kurs må gjennomføres, men ikke nødvendigvis bestås før en kan ta eksamen. De aktuelle emneplanene der sertifiseringene inngår gir nærmere informasjon om dette.

Kurs og sertifiseringer som undervises gjennom studiet

UtstederKompetansenivåEmne
Norges Klatreforbund Bratt KortFGA 101
Den Norske Turistforening AmbassadørkursFGA 101
Den Norske TuristforeningGrunnleggende turlederkursFGA 101
Den Norske TuristforeningSommerturlederkurs FGA 101
Norsk testBåtførerprøven FGA 101
Sjoa raftingGuidekurs i raftingFGA 101
Den Norske skiskoleInstruktør Alpint Trinn 1 FGA 102
Norges skiforbundTrener 1 FreestyleFGA 102
Norsk FjellsportforumNF Grunnkurs Skred NordiskFGA 104