Studier

Beskrivelse av studiet

Friluftsguide Aktivitet er et ettårig høyere yrkesfaglig studie satt sammen av 5 emner med egne arbeidskrav og eksamen.
Studiet setter studentene i stand til å lede trygge og opplevelsesrike turer for gjestene. I tillegg settes lokal historie og naturforhold inn i et større globalt miljøperspektiv.

Målgruppe og yrkesrolle

Målgrupper for studiet er personer som vil gjøre friluftsinteressen til yrke og arbeide som friluftsguide i naturbasert reiseliv eller beslektede næringer. Studiet passer også for personer som allerede arbeider som friluftsguide og vil øke sin kompetanse. Guideutdanningen vil være et godt grunnlag for den som på sikt vil utvikle egen reiselivsbedrift med naturbaserte opplevelsestilbud.

Yrkesrollen som Friluftsguide Aktivitet er profesjonell leder og vert for betalende gjester som skal tilrettelegge og lede turer, aktiviteter og sammenkomster året rundt. På studiet er dette knyttet til raft, kano og båt, fotturer, klatring, sykkel og ly og leir. Vinterstid er det truger, alpinski, fjellski og langrennsski. Ledelse, sikkerhet og førstehjelp er gjennomgående i hele studiet. Skredlære og redning i vann er sentrale tema. Friluftsguidens kompetanse går til og med terrengklasse 1 i KAST-systemet, og under 30 grader på lagdelt vintersnø.

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Læringsaktivitetene er basert på erfaringspedagogikk og John Deweys tenkning om learning by doing. Dette innebærer at praksis og egenerfaring, utprøving og feiling vil komme tidligere i læreprosessen enn teori og forelesning.

Høstsemesteret starter med emnet Innføring i yrkesrollen som friluftsguide, som introduserer til faget friluftsguiding og til det å være student i friluftsguiding. I innføringsemnet starter studentene arbeidet med et individuelt utviklingsprosjekt om egen guiderolle med kompetanseheving i valgte deler av guiderollen. Denne oppgaven tas videre i alle emner gjennom hele året.

Ekskursjoner er en viktig kilde til å bli kjent med tilbydere av guide-aktiviteter og tjenester i naturbasert reiseliv i Hemsedal, Hallingdal, Sjoa, Trysil og Hurum. Fagskolen trekker også bedriftene inn i studiet som foredragsholdere.

Arbeidskrav i emnene

I alle emner er det satt opp arbeidskrav som må bestås før eksamen. Noen arbeidskrav er såkalte kritiske arbeidskrav. De inneholder ferdigheter som er viktig for sikkerhet og videre læring. Disse arbeidskravene må alltid bestås før eksamen. Eksempler er livredningsprøve og kameratredning i kano.

Andre arbeidskrav må gjennomføres, men ikke nødvendigvis bestås før studenten kan ta eksamen. Ferdighetene i disse arbeidskravene representerer starten på en videre utvikling som friluftsguide.

HMS og smittevern

Friluftsguiding foregår i ulike naturmiljø til alle årstider. Fagskolen har egne HMS rutiner for turer og ekskursjoner. Sikkerhet og HMS en sentral del av læringsmålene i studiet.

Smittevern er også tatt inn i fagskolens HMS-rutiner. Skolen følger pålegg fra myndighetene knyttet til å hindre spredning av covid-19 eller andre pandemier. Fagskolen kan måtte gjøre nødvendige endringer i undervisningsform, eksamen, vurdering og praksis i yrkesfeltet.