Lærerstillingene

NFFS er godkjent av NOKUT. Skolen ble etablert i 2021 som en høyere yrkesfaglig skole, med beliggenhet i Hemsedal.

Det første skoleåret vil fagskolen tilby den ettårige utdanningen Friluftsguide Aktivitet. Samtidig jobber skolens eier og styret med å få godkjent flere utdanninger, og målet er i løpet av få år å kunne tilby 2-3 utdanningstilbud med et hundretall studenter samlet.

NFFS søker etter faglærere i minimum 50 prosent stilling innen friluftsfagfeltet. Målet er å bygge et sterkt fagmiljø som kan bidra både i undervisning og veiledning av studentene, samt være med i den videre faglige utviklingen av skolen.

Vi søker primært etter lærere som kan kombinere egen yrkesutøvelse innen det friluftsfaglige yrkesfeltet med undervisning innen avtalte emner ved skolen – lærerne skal være «ferskvare» i forhold til utviklingen innen natur- og friluftsbaserte næringer.

Krav til utdanning og erfaring

 • Søkere må ha utdanning på bachelornivå innen friluftsfag, kultur- eller reiselivsfag
 • Søkere bør ha erfaring fra yrkesfeltet med naturguiding eller undervisning i natur
 • Formell pedagogisk kompetanse vil være en fordel
 • Søkere må beherske sentrale arbeidsmetoder med guiderollen og sikkerhetsarbeid i felt

Krav til lærerrollen ved NFFS

 • Må kunne undervise og veilede studenter i rollen som friluftsguide
 • Må kunne følge opp studentene i både teoretiske og praktiske læringssituasjoner
 • Bør ha faglig kompetanse i flest mulig av følgende temaer: Ferdsel, lys og leir i skog og fjell året rundt; kanopadling, terrengsykling; skiaktiviteter både alpint, langrenn og med fjellski; skredlære og klatring, samt leikaktiviteter for barn og unge
 • Sertifiseringer fra Norges Klatreforbund, Norsk Fjellsportforum, Den norske skiskole eller andre organisasjoner vil være en fordel

Læreregenskaper som verdsettes høyt ved NFFS

 • At læreren er tydelig i sin rolle, som leder og veileder for voksne studenters læringsarbeid
 • At læreren har relasjonelle ferdigheter, med gode kommunikasjons- og formidlingsevner
 • At læreren er en god samarbeidspartner både overfor studentene og som lærerkollega 
 • At læreren er arbeidsom og strukturert, men også fleksibel og positiv til utfordringer

I søknaden bør søkerne beskrive hvordan egen yrkeserfaring kan kombineres med en lærerstilling ved NFFS, og hvor fleksibelt dette samvirket kan tilpasses.

Frist for søknad er 20. august 2022

Søknad med CV sendes til adressen rektor@norgesfriluftsfagskole.no

For spørsmål om stillingene: Ring til Rune Waaler – tlf.  905 88 516