Norges Friluftsfagskole

Gjør friluftsinteressen til ditt yrke – bli Friluftsguide!

Norges Friluftsfagskole tilbyr en ettårig høyere yrkesrettet utdanning som Friluftsguide Aktivitet

Dette er studiet for deg som er en aktiv utøver av friluftsliv på fritiden, og som brenner for skikjøring, sykling, padling eller andre aktiviteter i naturen. Nå kan du gjøre lidenskapen til ditt yrke.

Studiet er bygd opp av friluftslivsfag, reiselivsfag og natur- og kulturfag, og friluftsaktiviteter som kan bedrives i naturen.

NFFS har hovedbase i Hemsedal som ligger i Hallingdal, Viken Fylkeskommune.

Vi jobber for øyeblikket med å utarbeide en ny hjemmeside. Denne vil derfor ikke oppdateres og innholdet kan være utdatert. Vi gleder oss til å vise frem den nye siden.

Bli friluftsguide!

Stadig flere mennesker søker mot nye reisemål og aktiviteter i naturen. Denne utviklingen krever høy kompetanse hos den lokale guiden, både med tanke på gjestenes sikkerhet, vern av sårbare naturområder og kulturminner, som representant for destinasjonen, og for å sikre kvaliteten på gjestens opplevelser.

Vår guideutdanning er knyttet tett opp til friluftslivets verdier og arbeidsmåter. Våre utdanninger og våre kandidater har dermed fått betegnelsen Friluftsguide.

Friluftsguide Aktivitet er en profesjonell leder og vert for betalende gjester på turer i nærmiljø, overnattingsturer, i skibakken, i skogen, på fjellet, langs vassdrag og ved sjøen. Friluftsguiden skal også lede aktiviteter og sammenkomster i natur.

Sertifiseringer

Gjennom studiet er det mulig å oppnå 8 forskjellige sertifiseringer som er integrert i studiets egenbetaling.

Norges Klatreforbund

Bratt Kort
 
 

Den Norske Turistforening

Ambassadørkurs
Grunnleggende turlederkurs
Sommerturlederkurs

Norsk test

Båtførerprøven
 
 

Sjoa Rafting

Guidekurs i rafting

Den Norske Skiskole

Instruktør Alpint Trinn 1

Norsk Fjellsportforum

NF Grunnkurs Skred Nordisk

Oppbygging av studiet

Friluftsguide Aktivitet er bygd opp av friluftslivsfag, reiselivsfag, og natur- og kulturfag. Studiet er et fulltids studium satt sammen av 5 emner. Totalt krever studiet ca. 1 680 timer studietid og gir 60 studiepoeng.

Et emne på 10 studiepoeng forutsetter ca. 280 arbeidstimer, eller om lag 28 timer pr. studiepoeng.

Høst

FGA 100

Innføring i yrkesrollen som friluftsguide

10 studiepoeng, 280 timer

FGA 101

Friluftsaktiviteter og friluftsguiding høst

20 studiepoeng, 560 timer

Vår

FGA 102

Skiteknikk og skiaktiviteter
 

9 studiepoeng, 252 timer

FGA 103

Praksis i yrkesfeltet
 

6 studiepoeng, 168 timer

FGA 104

Friluftsaktiviteter og friluftsguiding vinter og vår

15 studiepoeng, 420 timer


Målgruppe for studiet

Målgruppe for studiet er personer som vil arbeide som Friluftsguide Aktivitet i besøks- og opplevelsesnæringene eller beslektede næringer, eller personer som allerede arbeider som friluftsguide og vil øke sin kompetanse. Guideutdanningen vil også være et godt grunnlag for den som på sikt vil utvikle egen reiselivsbedrift med naturbaserte opplevelsestilbud.

Nasjonale og internasjonale guidestandarder i studiet Friluftsguide Aktivitet

Studiet Friluftsguide Aktivitet er søkt harmonisert med Norsk Naturguideforbund (NNGF) sin profesjonsstandard og International Adventure Travel Guide Qualification and Performance Standard (ATTA). 

Friluftsguidens kompetanse og arbeidsområder

Friluftsguiden kan ses som en som forlenger gjestenes praktiske ferdigheter. Ved innleie av friluftsguide vil gjesten kunne gjennomføre turer hen ikke kunne gjort på egenhånd. Friluftsguidens kompetanse går til og med terrengklasse 1 i KAST-systemet, og under 30 grader på lagdelt vintersnø.
Funksjonsområdet til friluftsguiden vil være i nærmiljø, ofte på det stedet hvor guiden selv bor. Slik er friluftsguiden en representant for lokal natur og kultur, og bygda guidingen foregår ut fra.

Om fagskolen

Norges Friluftsfagskole ble startet som et prosjekt i 2017 med mål om å utvikle høyere fagskolestudier i naturguiding og opplevelsesbasert turisme.

Guiden har ansvar for sikkerhet, bærekraft, opplevelser og læring for betalende gjester i natur. Fellesbetegnelsen på denne yrkesrollen har vi valgt å kalle Friluftsguide. Fagskolen har under utvikling en rekke studier med base i Hemsedal og i Asker. Det første studiet Friluftsguide Aktivitet, ble godkjent av NOKUT i desember 2020, og starter opp i Hemsedal i august 2021.