Gjør friluftsinteressen til ditt yrke – bli Friluftsguide!

Norges Friluftsfagskole (NFFS) tilbyr en ettårig høyere yrkesrettet utdanning som Friluftsguide i Aktivitet.
Dette er studiet for deg som er en aktiv utøver av friluftsliv på fritiden, og som brenner for skikjøring, sykling, padling eller andre aktiviteter i naturen. Nå kan du gjøre lidenskapen til ditt yrke.
Studiet er bygd opp av friluftslivsfag, reiselivsfag og natur- og kulturfag, og friluftsaktiviteter som kan bedrives i naturen.

NFFS har hovedbase i Hemsedal som ligger i Hallingdal, Viken Fylkeskommune.
 

Les mer

Gjennom studiet er det mulig å oppnå følgende sertifiseringer som er integrert i studiets egenbetaling:

Utsteder  Kompetansenivå
Norges Klatreforbund Bratt Kort
Den Norske Turistforening Ambassadørkurs
Den Norske Turistforening Grunnleggende turlederkurs
Den Norske Turistforening Sommerturlederkurs
Norsk test Båtførerprøven
Sjoa rafting Guidekurs i rafting
Den Norske skiskole Instruktør Alpint Trinn 1
Norsk Fjellsportforum NF Grunnkurs Skred Nordisk
   

Studieavgift: 50.000,-
Obligatorieske reiser: 15.000,-
Utstyr og matriell: Se utstyrsliste


Dette er også inkludert i studieavgiften:

  • Sesongkort i klatrehall
  • Skidress
  • Skipass i Hemsedal

 

Utdanningstilbudet Friluftsguide Aktivitet

Hovedmålet med utdanningstilbudet er å sikre kompetente og motiverte Friluftsguider som er kvalifisert til helårsjobber innen aktivitets - og opplevelsesbasert friluftsliv.

Studiet er harmonisert med Norsk Naturguideforbund (NNGF) sin profesjonsstandard; http://naturguideforbund.no/profesjonsstandard/
Studieplanen gir deg en god oversikt over utdanningens emner (fag) og sertifiserende kurs, samt arbeids- og læringsformer, arbeidskrav og eksamensordninger. Her kan du lese og vurdere om dette er studiet for deg.

Les mer

Hva er en Friluftsguide

Stadig flere mennesker søker mot nye reisemål og aktiviteter i naturen. Denne utviklingen krever høy kompetanse hos den lokale guiden, både med tanke på gjestenes sikkerhet, vern av sårbare naturområder og kulturminner, som representant for destinasjonen, og for å sikre kvaliteten på gjestens opplevelser. Vår guideutdanning er knyttet tett opp til friluftslivets verdier og arbeidsmåter. Våre utdanninger og våre kandidater har dermed fått betegnelsen Friluftsguide.

Friluftsguid Aktivitet er en profesjonell leder og vert for betalende gjester på turer i nærmiljø, overnattingsturer, i skibakken, i skogen, på fjellet, langs vassdrag og ved sjøen. Friluftsguiden skal også lede aktiviteter og sammenkomster i natur.

Prosjektet NFFS

Norges friluftsfagskole (NFFS) ble startet som et prosjekt i 2017 med mål om å utvikle høyere fagskolestudier i naturguiding og opplevelsesbasert turisme. Guiden har ansvar for sikkerhet, bærekraft, opplevelser og læring for betalende gjester i natur. Fellesbetegnelsen på denne yrkesrollen har vi valgt å kalle Friluftsguide. Fagskolen har under utvikling en rekke studier med base i Hemsedal og i Asker. Det første studiet Friluftsguide Aktivitet, ble godkjent av NOKUT i desember 2020, og starter opp i Hemsedal i august 2021.

Nasjonale og internasjonale guidestandarder i studiet Friluftsguide Aktivitet 

Studiet Friluftsguide Aktivitet er søkt harmonisert med Norsk Naturguideforbund (NNGF) sin profesjonsstandard og International Adventure Travel Guide Qualification and Performance Standard (ATTA). 

Målgruppe for studiet

Målgruppe for studiet er personer som vil arbeide som Friluftsguide Aktivitet i besøks- og opplevelsesnæringene eller beslektede næringer, eller personer som allerede arbeider som friluftsguide og vil øke sin kompetanse. Guideutdanningen vil også være et godt grunnlag for den som på sikt vil utvikle egen reiselivsbedrift med naturbaserte opplevelsestilbud.

Friluftsguidens kompetanse og arbeidsområder

Friluftsguiden kan ses som en som forlenger gjestenes praktiske ferdigheter. Ved innleie av friluftsguide vil gjesten kunne gjennomføre turer hen ikke kunne gjort på egenhånd. Friluftsguidens kompetanse går til og med terrengklasse 2 i KAST-systemet, og under 30 grader på lagdelt vintersnø.
Funksjonsområdet til friluftsguiden vil være i nærmiljø, ofte på det stedet hvor guiden selv bor. Slik er friluftsguiden en representant for lokal natur og kultur, og bygda guidingen foregår ut fra.

Søk i dag!